รวมภาพบ้านสวน12แห่ง ที่สวยที่สุด มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน

 

รวมภาพบ้านสวน12แห่ง ที่สวยที่สุด

 

 

 

1. Newport Fishing Cottage - Narragansett Bay, RI

 

2. Wang Residence - San Francisco, CA

 

3. Luxury Estate - Private Residence

 

 

4. H. City Residence - Philadelphia, PA

 

 5. The Kerchum Residence - Vancouver, Canada

 

 6. Crystal Springs Road - San Francisco, CA

 

7. Chiltern Estate - Silicon Valley, CA

 

 8. Mill Valley Cabins - Mill Valley, CA

 

 9. Atherton Garden House - San Francisco Bay Area, CA

 

10. Perennial Garden - Portland, Maine

 

11. Lisle Residence - Chicago, IL

 

12. Edina Residence - Edina, MN

 

 

ที่มา : http://www.huffingtonpost.com/2013/05/03/beautiful-home-gardens-photos_n_3185666.html

Visitors: 187,667