ครัวคุณ สุเมธ

"คุณสุเมธ" หมู่บ้าน กาญจน์กนก 20 

 เคาน์เตอร์ครัววัสดุเมลามีนสีเมเปิ้ล ท็อปหินเทาลายเมฆ ขนาด 4.00 
เมตร 
ตู้แขวนวัสดุเมลามีนสีเมเปิ้ล ขนาด 2.00 เมตร

 วัสดุ โครงไม้ปาติเกิล เคลือบเมลามีนกันน้ำ ทนน้ำได้ถึง 90 %

 ระบบปิดบานประตูและลิ้นชัก แบบ นุ่มนวล กัน 
    กระแทก (soft close)


Visitors: 115,813